Tjänster

Rådgivning

”Det här skulle jag vilja diskutera med någon. Någon utomstående, som har varit i en liknande situation och som kan vara ett konstruktivt bollplank till mig under den här processen.” Ulrica Åström har varit chef och ledare i många år och har en bred erfarenhet från såväl ledarskap, grupputveckling som förändringsprocesser. Rådgivningen kan innebära att utifrån kundens/ledarens specifika behov ge kvalificerade råd, fungera som bollplank i en särskild fråga eller på annat sätt stödja den pågående processen och ledaren.

Ulrica Åström anlitas också som mentor för ledare från olika branscher och sektorer, bl.a. inom ramen för ALMI:s riksomfattande mentorprogram.

Vill du veta mer?
Tveka inte att höra av dig till mig. Skicka mail till ulrica.astrom@luqrus.se eller ring +46 (0)70-603 72 28.