Tjänster

Social hållbarhet

Människor är olika. Så är det. Vi har alla mött kollegor som är olika, chefer som är olika och arbetssökande som är olika. För att inte tala om alla kunder/medarbetare och chefer som är olika. Omedvetna föreställningar om andra gör att vi många gånger missar människor, kompetenser och affärsmöjligheter utan att vi alltid inser det. Allt i vår strävan att anställa den som är ”mest kompetent” eller bearbeta den kund som har ”störst potential”. Luqrus Utveckling AB hjälper er att med ökad medvetenhet om jämställdhet och mångfald bli en mer attraktiv, effektiv och lönsam organisation.

Luqrus Utveckling AB har lång erfarenhet av att inspirera och stödja organisationer och företag i social hållbarhet. Insatserna är ofta processinriktade och kan innefatta processledning, utbildningar, seminarier, workshops och handledning. Varje insats utgår från kundens situation, och skräddarsys efter kundens behov.