Tjänster

Jämställdhet & Mångfald

Människor är olika. Så är det. Vi har alla mött kollegor som är olika, chefer som är olika och arbetssökande som är olika. För att inte tala om alla kunder/patienter/brukare som är olika. Eller? Omedvetna föreställningar om andra gör att vi många gånger missar människor, kompetenser och affärsmöjligheter utan att vi alltid inser det. Allt i vår strävan att anställa den som är ”mest kompetent” eller bearbeta den kund som har ”störst potential”. Luqrus Utveckling AB hjälper er att med ökad medvetenhet om jämställdhet och mångfald bli en mer attraktiv, effektiv och lönsam organisation.

Luqrus Utveckling AB har lång erfarenhet av att inspirera och stödja organisationer och företag i jämställdhets- och mångfaldsarbete. Insatserna är ofta processinriktade och kan innefatta processledning, utbildningar, seminarier, workshops och handledning inom jämställdhet, mångfald och CSR. Varje insats utgår från kundens situation, och skräddarsys efter kundens behov.

Exempel på utbildningar/workshops:

  • Jämställdhet och Mångfald – vad och varför?
  • Att leda jämställt och jämlikt
  • Mångfald – outnyttjad potential i ert företag?
  • Service och kundnöjdhet – bemötande som gör skillnad
  • Incitament och drivkrafter för ett framgångsrikt jämställdhets- och mångfaldsarbete
  • Att gå från ord till handling – verktyg och metoder
  • CSR – lönsamt samhällsansvar
  • CEMR-deklarationen/Jämställdhetsintegrering – vad innebär det för er och hur kan jämställdhet integreras i det ordinarie arbetet?
  • Attityder, värderingar och normkritik – hur skapar vi en inkluderande och attraktiv arbetsplats?

Insatserna varierar från korta inspirationsföreläsningar till processutbildningar som sträcker sig över en längre period. Allt utifrån kundens syfte och behov.