Tjänster

Grupp- & Ledarutveckling

Beteende-kommunikation-ledarstil
Hur vi som människor beter oss och hur vi kommunicerar har stor betydelse. Likheter och olikheter kan få den enklaste uppgift att totalt haverera. Med hjälp av verktyget DISC kan er grupp få ökad insikt om värdet av olikheter och även få verktyg för hur er kommunikation kan göras mer effektiv. Såväl internt inom arbetslaget, som externt gentemot kunder och samarbetspartners. DISC är ett effektivt verktyg både för individuell ledarutveckling och för grupputveckling och passar väldigt bra för kickoffer, chefsdagar, avdelnings- och säljkonferenser.

Drivkraftsanalys
Ett bra komplement till DISC-analysen är att göra en drivkraftsanalys. Drivkraftsanalysen används för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet och är ett användbart hjälpmedel i många situationer där människors olikheter har betydelse. Men också i det dagliga ledarskapet för att möta och sporra varje medarbetare på bästa sätt.

Varför är drivkrafter viktiga parametrar?
Att få ökad kunskap om vad som motiverar dig/en medarbetare är oerhört viktigt för såväl individens som för organisationens utveckling. Helt enkelt därför att motivation handlar om personliga värderingar om vad som är meningsfullt i livet. Vilket kan se olika ut hos olika individer. En medarbetares prestation och trivsel är vanligen bättre om hens värderingar överensstämmer med organisationens. För att få motiverade medarbetare behöver det finnas ett klimat och ett belöningssystem på arbetsplatsen som stödjer människors personliga drivkrafter.

Individuell ledarutveckling och rådgivning
Läs mer här

Vill du veta mer?
Tveka inte att höra av dig till mig. Skicka mail till ulrica.astrom@luqrus.se eller ring +46 (0)70-603 72 28.