Om Luqrus

Ulrica Åström

Ulrica Åström har haft ledande poster inom privat, ideell och offentlig sektor och har under många år även varit ideellt engagerad som ledare inom idrotten. Hon är utbildad jurist/rättsvetare kombinerat med studier i ekonomi. De senaste femton åren har Ulrica utbildat och processlett hundratals företag och organisationer i frågor som rör grupp- och ledarutveckling, social hållbarhet samt i frågor som rör försäljning och bemötande.

      

Utmärkelser

Under den regionala jämställdhetsdagen i september 2015 tilldelades Ulrica Åström det regionala Jämställdhetspriset med motiveringen:

"Genom sitt företagande och personliga ledarskap arbetar Ulrica Åström aktivt för jämställdhetsintegrering. Hon räds inte att lyfta frågor som berör jämställdhet i de situationer där hon befinner sig, och genom utbildning och kunskapsspridning verkar hon för att bryta stereotypa könsmönster. Ulrica Åström ger ett professionellt intryck präglat av eftertänksamhet som genererar förändring och förbättring som gagnar hela Norrbotten." Bakom Jämställdhetspriset 2015 står Länsstyrelsen Norrbotten, LKAB, Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet, Kommunförbundet Norrbotten och Luleå Näringsliv AB.

År 2013 tilldelades Ulrica Åström Luleå kommuns Jämställdhetsstipendium med motiveringen:
”Ulrica Åström får jämställdhetsstipendiet 2013 för sitt utmärkta jämställdhetsarbete under lång tid. Ulrica har kunskaper, kompetenser och färdigheter som gör att hon agerar och har med sig jämställdhetsperspektivet oavsett var hon befinner sig, i olika verksamheter och i arbetslivet. Ulrica gör jämställdhet i vardagen.”

År 2009 tilldelades Ulrica Åström priset ”Årets Magmakvinna” med motiveringen:
"Ulrica Åström är en genuin eldsjäl och har i allra högsta grad bidragit till att lyfta fram mångfald, integration och jämställdhetsfrågor kopplade till Norrbottens län och dess utveckling."

Luqrus Utveckling AB

Företaget Luqrus startade Ulrica 2004, och har sedan dess drivit det parallellt med de anställningar hon har haft fram till år 2015, då Luqrus Utveckling AB sjösattes och Ulrica blev företagare på heltid. Namnet Luqrus kommer från latinets lucrative, med den fasta övertygelsen att insatser i Luqrus namn ger lukrativa och lönsamma effekter.

Kunderna återfinns inom olika typer av branscher, i både privat och offentlig sektor. Det som förenar dem är emellertid viljan att utveckla, att lära nytt och att bli ännu bättre.