Utveckling

Startar med Dig

Läs mer

Grupp- & ledarutveckling

Hur vi som människor beter oss och hur vi kommunicerar har stor betydelse. Likheter och olikheter kan få den enklaste uppgift att totalt haverera. Med hjälp av verktyget DISC kan er grupp få ökad insikt om värdet av olikheter och även få verktyg för hur kommunikationen kan göras mer effektiv.

Läs mer

Social hållbarhet - jämställdhet, mångfald och inkludering

Ulrica Åström/Luqrus Utveckling AB har lång erfarenhet av att stödja organisationer och företag i social hållbarhet. Insatserna är ofta processinriktade och kan innefatta förändringsledning, utbildningar, seminarier, workshops och handledning.

Läs mer

Rådgivning/Coachning

Ulrica Åström/Luqrus Utveckling AB har lång erfarenhet av att stödja organisationer och ledare i utvecklings- och förändringsarbete. Både som extern rådgivare, coach och processledare.